ดร. ภาณี น้อยยิ่ง

ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์ : 089-7406006
n_panee@hotmail.com

ทานตะวัน เต็กชื่น

เจ้าหน้าที่โครงการ
โทรศัพท์ : 081-9193926
sunflower2502@gmail.com

เบญจพร จงใจวาณิชย์กิจ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 085-2149982
benjaporn9918@gmail.com

วิภาดา วงศ์สุริยา

เจ้าหน้าที่โครงการ
โทรศัพท์ : 087-9446088
F_wongsuriya@gmail.com

ห้อง 707 ขั้น 7 ตึกสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ 10800
โทร. 02-5552000 ต่อ 1561
 
Show Buttons
Hide Buttons